Wat verandert er in 2019 voor uw eigen bijdrage Wmo in Vaals?

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


In Vaals geldt dan het volgende.

  • Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 14,- per 4 weken.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.

Brief CAK

Het kabinet heeft recent besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken. Dit is door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in december per brief meegedeeld aan alle personen die een eigen bijdrage Wmo betalen. Omdat de minimale eigen bijdrage in Vaals in 2018 €14,08 bedraagt, kan deze aangekondigde (landelijke) verhoging tot onrust hebben geleid bij de ontvangers van deze brief.

Echter, zoals in de brief van het CAK staat beschreven, mogen gemeenten afwijken van de landelijke eigen bijdrage en desgewenst een lagere eigen bijdrage opleggen aan haar inwoners. De gemeente Vaals heeft hiervoor gekozen. Op 17 december jl. heeft de gemeenteraad bepaalt dat de eigen bijdrage Wmo in Vaals maximaal € 14,- per 4 weken bedraagt.

Vanaf maart 2019 krijgen alle ontvangers van een Wmo-maatwerkvoorziening hierover een brief (beschikking) van het CAK.