Mantelzorgcompliment

Let op: het mantelzorgcompliment 2020 kan niet meer aangevraagd worden.

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, vriend of iemand anders. En doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: het mantelzorgcompliment.


Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment.


Aanvragen

Het mantelzorgcompliment 2020 kan niet meer aangevraagd worden. Het mantelzorgcompliment 2020 kon worden aangevraagd van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.


Goed om te weten

  • U bent inwoner van de gemeente Vaals. De mantelzorger mag ook buiten de gemeente Vaals wonen.
  • De mantelzorg bedraagt tenminste 8 uur per week en minimaal 3 maanden. Of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend.
  • Aanvragen kan van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
  • Per zorgvrager kunt u voor maximaal 1 mantelzorgcompliment in aanmerking komen.
  • Zijn er meerdere zorgvragers in uw huishouden? Dan kunt u maximaal 2 aanvragen doen. Iedere aanvrager moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via e-mail: info@vaals.nl of via telefoonnummer 043-3068568.