Mantelzorgcompliment

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, vriend of iemand anders. En doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: het mantelzorgcompliment.


Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment.

Keuzemogelijkheidheden

Als mantelzorgcompliment heeft u keuze uit drie mogelijkheden: 

 • Bon van SamenVaals ter waarde van €100,-
 • Gepersonaliseerde VVV-bon ter waarde van €100,-
 • Vast geldbedrag ter waarde van €75,-

Aanvragen

Het mantelzorgcompliment 2023 kon worden aangevraagd van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023.


Goed om te weten

 • U bent inwoner van de gemeente Vaals. De mantelzorger mag ook buiten de gemeente Vaals wonen.
 • De mantelzorg bedraagt tenminste 8 uur per week en minimaal 3 maanden. Of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend.
 • Aanvragen kan van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. Aanvragen voor of na dit aanvraagtermijn zullen wij niet behandelen.
 • Per zorgvrager kunt u voor maximaal 1 mantelzorgcompliment in aanmerking komen.
 • Zijn er meerdere zorgvragers in uw huishouden? Dan kunt u maximaal 2 aanvragen doen. Iedere aanvrager moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen.
 • De mantelzorger die een mantelzorgwaardering ontvangt, kan niet tegelijkertijd ook zorgvrager zijn.De aanvrager en de mantelzorger(s) geven toestemming om ingevulde gegevens te gebruiken ten behoeve van de beoordeling en de verwerking van het mantelzorgcompliment.
 • Als uw aanvraag positief is beoordeeld ontvangt u tot en met 3 weken na het sluiten van de aanvraagtermijn het door u gekozen mantelzorgcompliment.
 • Mocht er iets mis zijn gegaan met het ontvangen van uw mantelzorgcompliment kunt u dat tot 1 maart 2024 melden.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via e-mail: info@vaals.nl of via telefoonnummer 043-3068568.