Contactgegevens (zorg-) instellingen

De gemeente Vaals streeft ernaar dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Waar kunt u terecht als u daarbij een steuntje in de rug nodig heeft?


Vragen over opgroeien en opvoeden, zelfstandig leven en wonen?

Gemeente Vaals Team Wmo / Team Jeugd

Tel. 043 - 3068568, elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur of via e-mail: info@vaals.nl

Vragen over werk en inkomen?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Tel. 14 043 (geen netnummer), kies gemeente Maastricht.
Op werkdagen van 9.00 uur -17.00 uur. Vanuit het buitenland: 0031 43 350 40 40.
E-mail: post@maastricht.nl

Vragen over schulden?

Kredietbank Limburg

Tel. 045 - 560 5705, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mail: info@kblb.nl

Vragen over wonen, zorg en verblijf in een instelling (bijv. verpleeghuis)?

Centrum Indicatiestelling Zorg

Tel. 088 - 7891000 (vanuit het buitenland: 0031 - 88 789 1000).
E-mail: info@ciz.nl

Vragen over verpleging en verzorging thuis?

Wijkverpleegkundige Envida

Tel. 043 - 3690670
Of neem contact op met uw huisarts.

Heeft u hulp nodig en weet u niet waar u terecht kunt? of heeft u hulp nodig bij het in contact komen met hulpverlenende organisaties?

Servicepunt van MEE Zuid-Limburg

Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur via tel. 088 - 010 2222 of via info@meezuidlimburg.nl.

Heeft u een anoniem luisterend oor nodig?

Stichting Sensoor

Een anoniem luisterend oor
Soms is het fijn om met iemand te praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact.

Als u belt, chat of mailt met Stichting Sensoor krijgt u contact met iemand die echt naar u luistert, met u meedenkt en u eventueel kan doorverwijzen naar andere instanties. Uw verhaal staat centraal.
De telefonische luisterlijn is 24/7 bereikbaar.
Bel: 0900-0767  (5 ct. p/m).
Chat of mail: www.sensoor.nl

Bent u mantelzorger en wilt u advies of begeleiding?

Steunpunt Mantelzorg Zuid informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Ook zet het steunpunt bekwame en betrokken zorgvrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of ter ondersteuning van een hulpvrager die een tekort aan mantelzorg ondervindt.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg:

E-mail:  info@voormantelzorgers.nl
Tel. nr.: 043 - 321 50 46