Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg


Wat moet u weten?

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Limburg.

Wie mag stemmen?

Niet iedereen mag voor beide verkiezingen een stem uitbrengen.
Hebt u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Vaals dan mag u stemmen voor beide verkiezingen. U ontvangt dan twee stempassen.

Aan de waterschapsverkiezingen kunnen ook onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die legaal in Nederland verblijven, deelnemen. U ontvangt dan één stempas.

Bewaar de stempas(sen) goed. Zonder stempas(sen) kunt u niet stemmen!

Wat moet u verder meenemen?

Als u gaat stemmen moet u, behalve uw stempas(sen), een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) óf verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 21 maart 2014.

Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!
Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Document Uitgegeven in Nedeland Uitgegeven in alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Uitgegeven in Zwitserland Uitgegeven in overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Waar kunt u stemmen?

De stembureaus zijn op de volgende locaties:

  • Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148, Vaals
  • Obelisk, Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals
  • Auw Sjoel, Lindenstraat 17, Vaals
  • Brede School, Sint Jozefplein 53, Vaals
  • BMA Lemiers, Schoolstraat 2, Lemiers
  • Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen

De stembureaus zijn op woensdag 20 maart open van 07.30 tot 21.00 uur

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen! Als u mag stemmen en u heeft geen stempas ontvangen of u bent uw stempas kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas krijgen.

Schriftelijk kunt u tot uiterlijk 15 maart 2019 (KlantContactCentrum, postbus 450, 6290 AL Vaals) een vervangende stempas aanvragen.
Persoonlijk kunt u tot 19 maart 2019 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas ophalen. Onze openingstijden zijn elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. Denk eraan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

Als het niet lukt om te gaan stemmen

Om uw stem niet verloren te laten gaan kunt u altijd aan iemand, die u volledig vertrouwt, vragen te stemmen op een kandidaat die uw voorkeur heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U vraagt het aan iemand die in de gemeente Vaals woont. U plaatst beiden op de achterkant van de stempas uw handtekening. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren en daarnaast een (een kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever te overleggen.
  • Een tweede mogelijkheid is een schriftelijke machtiging. Voor een schriftelijke machtiging kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum. Ook krijgt u hier meer informatie over deze methode. Na 15 maart 2019 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke machtiging.

Stemmen in een andere gemeente

Als u op 20 maart 2019 in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een zogenaamde kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen in elke willekeurige gemeente binnen de provincie Limburg. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een gemeente binnen het grondgebied van het Waterschap Limburg.
Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen bij de gemeente tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019.
U kunt ook met uw stempas bij het gemeentehuis langskomen en deze ter plekke laten omzetten in een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur.