23 mei 2019: Verkiezing van het Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.


Wie mag stemmen?

Niet iedereen mag een stem uitbrengen. Hebt u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Vaals dan mag u stemmen. U ontvangt dan automatisch een stempas. Aan de verkiezingen kunnen ook onderdanen van andere EU-lidstaten deelnemen. Als  deze zich voor 9 april hebben laten registreren, ontvangen ze automatisch een stempas.
Bewaar de stempas goed. Zonder stempas kunt u niet stemmen!

Als u gaat stemmen moet u een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) óf verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 23 mei 2014.
Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Met welke documenten mogen kiezers zich identificeren?
Document Uitgegeven in Nederland Uitgegeven in alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Waar kunt u stemmen?

De stembureaus zijn op de volgende locaties:

  • Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148, Vaals
  • Obelisk, Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals
  • Auw Sjoel, Lindenstraat 17, Vaals
  • Brede School, Sint Jozefplein 53, Vaals
  • BMA Lemiers, Schoolstraat 2, Lemiers
  • Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen

De stembureaus zijn op donderdag 23 mei open van 07.30 tot 21.00 uur

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen!! Als u mag stemmen en u heeft geen stempas ontvangen of u bent uw stempas kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas krijgen.
Schriftelijk kunt u tot uiterlijk 20 mei 2019 (KlantContactCentrum, postbus 450, 6290 AL Vaals) een vervangende stempas aanvragen.
Persoonlijk kunt u tot 22 mei 2019 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas ophalen. Onze openingstijden zijn elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. Denk eraan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

Lukt het niet om te gaan stemmen?

Om uw stem niet verloren te laten gaan kunt u altijd aan iemand, die u volledig vertrouwt, vragen te stemmen op een kandidaat die uw voorkeur heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U vraagt het aan iemand die in de gemeente Vaals woont. U plaatst beiden op de achterkant van de stempas uw handtekening. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren en daarnaast een (een kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever te overleggen.
  • Een tweede mogelijkheid is een schriftelijke machtiging. Voor een schriftelijke machtiging kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum. Ook krijgt u hier meer informatie over deze methode. Na 20 mei 2019 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke machtiging.

Stemmen in een andere gemeente?

Als u  in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een zogenaamde kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke willekeurige gemeente in Nederland. 

U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen bij de gemeente tot uiterlijk 20 mei 2019.

U kunt ook met uw stempas bij het gemeentehuis langskomen en deze ter plekke laten omzetten in een kiezerspas. Dat kan tot 22 mei 2019 tot 12.00 uur.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in Vaals? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Bent u maar kort of alleen op de verkiezingsdag in het buitenland? Dan is het advies om te stemmen per schriftelijke volmacht.

Wilt u per brief stemmen? Dan moet u zich vooraf registreren via de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.