Omgevingswet

Omgevingswet illustratieOp 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet worden diverse regels over onze fysieke leefomgeving gebundeld in één wet. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Met de Omgevingswet krijg je als inwoner meer invloed op jouw omgeving. Straks is op één plek, via een digitaal Omgevingsloket, zichtbaar welke regels er gelden in jouw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

In de afgelopen decennia zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de fysieke leefomgeving. Hierdoor is er veel onduidelijkheid ontstaan en zie je door de bomen het bos niet meer.

De regels zijn te complex, tijdsintensief en onoverzichtelijk. Daarnaast zijn deze regels niet meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert.