November BeWeegmaand


November BeWeegmaand is een driejarig onderzoek dat gestart is in 2016. Binnen dit onderzoek werkt de gemeente Vaals samen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD en de Onderwijsmonitor Limburg.

Samen voor een gezonde jeugd in Vaals!

Doel van het onderzoek is meer inzicht in de leefstijl van basisschoolkinderen en de beweegactiviteiten waaraan ze deelnemen te krijgen. Hierdoor wordt duidelijk wat al goed gaat en wat nog beter kan. Op deze manier kan doelgerichter gewerkt worden  aan een gezondere leefstijl voor de jeugd in Vaals.

Werkwijze beweegmetingen

De kinderen dragen ( na een ondertekende toestemmingsverklaring van de ouders) in november 7 dagen lang overdag een beweegmeter (van maandag tot maandag). Deze beweegmeter meet hoeveel tijd het kind lichamelijk actief is. De kinderen schrijven elke dag op waar en wanneer ze hebben bewogen en welke activiteit(en) ze hebben gedaan.

Alle gegevens worden anoniem gebruikt. Alle informatie die ouders en kinderen invullen of geven, is vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker heeft toegang tot de gegevens. Deze worden ook gecodeerd, zodat niet meer terug te vinden is welke gegevens van welke deelnemer zijn.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met :
Githe Clermonts
JOGG-regisseur
Githe.clermonts@ggdzl.nl
046 850 66 30
06 50 58 99 19

Lotte Prevo
Onderzoeker
l.prevo@maastrichtuniversity.nl
06 31 35 04 84
043 388 24 16

Marjolein Wassenberg
Beleidsadviseur Vaals
m.wassenberg@vaals.nl
043 306 85 54