Informatie over wateroverlast in de gemeente Vaals

Hevige regenbuien zorgden in juli voor wateroverlast. Er is met man en macht gewerkt om de overlast te beperken en mensen die getroffen zijn te helpen. Op deze pagina vindt u meer informatie.


Wet tegemoetkoming schade bij rampen


De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg.
Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Ook als u nog niet precies weet hoeveel schade u heeft, of nog contact hebt met de verzekeraar, is het van belang dat u zich uiterlijk 15 december meldt. Dit kan eenvoudig online op www.rvo.nl/wtsjuli2021. Alleen dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming via de WTS.

De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt. Lukt het niet online? Neem dan telefonisch contact op: 088 042 40 70

U kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021.

 


 

Steun aan verenigingen en maatschappelijke initiatieven

Schade door wateroverlast?

Meld u voor een bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds! 

Afgelopen Juli werden we onaangenaam verrast door het vele water. Niet alleen persoonlijk leed, maar ook veel materiele schade werd veroorzaakt. Aan wegen, aan huizen en wellicht dat ook verenigingen en maatschappelijke instanties getroffen werden met de nadelige gevolgen.

Financiële steun

Massaal werd er geld ingezameld, onder andere via giro 777 van het Nationaal Rampenfonds. Dit fonds wil verenigingen en maatschappelijke instanties die door de watersnood getroffen zijn daarom extra financiële steun bieden. Die steun geldt voor projecten die bijdragen aan het spoedig herstel van de organisatie en activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied met als doel het herstellen van schade binnen de gemeenschap.

Aanvraag indienen

Wilt u als vereniging of instantie een aanvraag indienen of meer informatie over deze bijdrage? Ga dan naar de website van het Nationaal Rampenfonds.

  • Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend.
  • Er gelden geen minimum of maximum bedragen voor aanvragen.

Meldpunt overstromingsschade geopend | Wet Regeling tegemoetkoming schade (Wts)

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet de inhoud van de regeling bekend gemaakt. Op de pagina van de rijksoverheid leest u alle voorwaarden.

Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt.


Wat kunt u zelf doen?

Kijk op wachtnietopwater.nl wat u zelf kunt doen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.


Hulp vragen en aanbieden via WeHelpen Vaals

Kunt u vanwege de wateroverlast hulp gebruiken van andere inwoners of wilt u hulp aanbieden? Met Whapp en WeHelpen Vaals kunt u makkelijk hulp bieden en hulp vragen. Aan vrienden, familie en kennissen én aan mensen in uw buurt die u nog niet kent.

Download Whapp in de app-stores via ‘Whapp WeHelpen’. Om een account aan te maken, heeft u een e-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Op www.wehelpen.nl/vaals kunt u ook een account aanmaken. U heeft hiervoor alleen een e-mailadres nodig.


Slachtofferhulp

Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, neem dan contact op met Slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Kijk voor meer informatie op de website van Slachtofferhulp Nederland.