Gemeentelijke belastingen

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen van de gemeente Vaals worden uitgevoerd door BsGW in Roermond.


Voorbeeld van deze belastingen zijn WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en andere gemeentelijke belastingen.


Lokale Lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Vaals is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale Lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten (inclusief de waterschapsbelasting) als inwoner of ondernemer in de gemeente Vaals zijn. U kunt uw uitkomsten ook vergelijken met andere gemeenten.

Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij u graag door naar de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Roermond.


Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij BsGW. De gemeente behoudt zelf de bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van het gemeentelijke belastingbeleid en het vaststellen van de belastingtarieven.

Alle informatie via BsGW

Voor vragen kunnen inwoners en ondernemers terecht bij BsGW.


Contactinformatie BsGW

Bezoek voor al uw vragen eerst het digitaal loket en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen én een persoonlijke pagina. Via uw persoonlijke pagina kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (login via Digid).

  • Website: www.bsgw.nl
  • Telefonisch: via de belastingtelefoon 088 8420 420
  • Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Schriftelijk

BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

Persoonlijke dienstverlening aan de balie van BsGW is mogelijk. Wij adviseren echter om eerst contact op te nemen via de website, de telefoon of per brief.

Wilt u uw vraag toch persoonlijk stellen, dan kan dat alleen op het adres van BsGW:

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond

Het kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via 088 - 8420420 (lokaal tarief).

Formulieren

Formulieren voor kwijtschelding, bezwaar, hondenbelasting en andere formulieren, kunt u alleen aanvragen via uw persoonlijke pagina op de BsGW website of via telefoonnummer 088 8420 420.

Heeft u vragen over 2014 of eerder?

Voor vragen over de belastingen over 2014 of eerdere jaren kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Vaals, tel. 043 – 306 8568.