Werkzaamheden Bergstraat en von Clermontplein


De levering van gas hoort natuurlijk veilig en continue te zijn. Daarom worden de distributieleidingen in de Bergstraat en von Clermontplein vervangen. De werkzaamheden starten Maandag 27 februari ter hoogte van de Bergstraat 1. Van daaruit wordt gewerkt richting Bergstraat 25. Vervolgens zijn er werkzaamheden op Von Clermontplein, huisnummer 2 tot 4 en 1 tot 9.

De werkzaamheden duren ongeveer zes weken

Beperkingen

Als gevolg van de afzettingen of graafwerk zal enige overlast niet te vermijden zijn. Om veiligheids-redenen wordt de straat op werkdagen tussen 07:30u en 16:15u afgesloten voor het verkeer. De aannemer zal de stoep open graven, leidingen monteren en de sleuf weer dicht maken.

Woning bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen bereiken via loop-schotten. Naast het vervangen van de gasleiding worden ook de huisaansluitingen van de oude leiding overgezet op de nieuwe. Hierover worden afspraken gemaakt met de betreffende bewoners.

Contactpersoon aannemer
BAM Infra Energie & Water B.V. voert deze werkzaamheden uit. De uitvoerder van dit project is dhr. R. Heffels. Voor aanvullende informatie, vragen of opmerkingen kunt u hem bellen op 06-15885512.