Vervangen distributieleidingen gas Selzerbeeklaan en Prins Bernhardplein


In verband met een veilige en continue levering van gas gaat Enexis beginnen met het saneren (vervangen) van de distributieleidingen in de Selzerbeeklaan en Prins Bernhardplein. De werkzaamheden zullen starten op woensdag 19 april. Helaas zal enige overlast (vanwege afzettingen, graafwerk etc.) niet te vermijden zijn.

Om Arbo-technische redenen zal de straat op werkdagen tussen 07:30 en 16:15 uur afgesloten zijn voor verkeer. Onze aannemer zal het trottoir opengraven, leidingen monteren en sleuf verdichten. De woningen zullen tijdens de werkzaamheden toegankelijk worden gehouden met loopschotten.

Naast het vervangen van de gasleiding zullen ook de huisaansluitingen overgezet worden van de oude op de nieuwe leiding. Precieze afspraken hierover zullen tijdig met de bewoners worden gemaakt.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door onze aannemer Bam Infra E & W.

Contactpersoon aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water B.V.
De uitvoerder van dit project is dhr. R. Heffels en is te bereiken op telefoonnummer 06-15 88 55 12. U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, en aan- en/of opmerkingen.