Asfalteringswerkzaamheden N278


In de nacht van 20 op 21 april zullen asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden aan de N278 ter hoogte van Mamelis. De werkzaamheden starten op 20 april om 21.00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van de Kreeke Wegenbouw in opdracht van de Provincie Limburg.

Wat betekent dit voor u?       

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het, onder andere vanwege de verkeersintensiteit, noodzakelijk dat deze in de nacht plaatsvinden. Het deel van de N278 waar de werkzaamheden plaatsvinden (tussen Rotonde Mamelis en Lemierserberg) zal volledig worden afgesloten en er zal een omleiding worden ingesteld.

Het verkeer wordt omgeleid via: Randweg, Eschberg, Vaals-Vijlenweg, Vijlenberg, Mamelisserweg, rotonde Mamelis en in omgekeerde richting.

We willen u vragen geen auto’s langs de omleidingsroute op het wegdek te parkeren om onnodige hinder voor het verkeer te voorkomen.

Er zal worden geprobeerd de overlast zo gering mogelijk te houden. Mochten er desondanks zaken waarover u niet tevreden bent of mocht u vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact op nemen met Van de Kreeke Wegenbouw via telefoonnummer 045 - 524 18 00.