Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Heeft u in de openbare ruimte schade geleden door nalatigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een vergoeding vragen.


Heeft u in de openbare ruimte schade geleden door nalatigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een vergoeding vragen.

Voorbeelden schade

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • Een omgevallen boom
  • Beschadigd asfalt
  • Een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt

Schadeclaim indienen

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u een gemeentelijk onderdeel aansprakelijk wilt stellen, verzoeken wij u om uw schadeclaim online in te dienen via info@vaals.nl. De gemeente heeft bij een melding of aansprakelijkstelling de volgende gegevens van u nodig:

  • naam, adres en woonplaats;
  • uw IBAN
  • datum en tijdstip van het voorval;
  • de locatie;
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals foto’s, rekening van de reparatie etc.);
  • een verklaring van het voorval (bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie); En
  • indien mogelijk een getuigenverklaring.

U kunt uw claim ook schriftelijk sturen naar:

Gemeente Vaals
Postbus 450
6290 AL Vaals

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via 043 - 306 85 68.

Geen automatisch recht

Het indienen van een schadeclaim bij de gemeente betekent niet dat u automatisch recht heeft op schadevergoeding. De gemeente beoordeelt eventueel samen met de verzekering uw schadeclaim en of u in uw gelijk wordt gesteld.

Wetten en regels

Meer Bezwaar en beroep