Jo van der Meij

Wethouder


Pasfoto van Jo van der Meij

Taken

Portefeuille Wonen & Verkeer

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Studentenhuisvesting
 • Monumentaal erfgoed
 • Natuur en landschap
 • Drielandenpunt
 • Milieu en afval
 • Klimaat-/duurzaamheidsbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Infrastructuur
 • Openbare werken
 • Begraafplaatsen