Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Uitzonderlijke economische maatregelen

De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen.


Het kabinet komt daarom met uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers te helpen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Werkgevers en ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze het loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer informatie kijk op de website van het UWV.
  2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): de TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op 28 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook ondernemers in de non-food een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
  3. Ook (sport)verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag doen om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 te ontvangen. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Uitstel van betaling bij de belastingdienst. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.