Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Tozo voor ondernemers en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers)

Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen, die aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Tozo 1 kon tot 1 juni aangevraagd worden. Vanaf 1 juni kan Tozo 2 aangevraagd worden.


Tozo 1 bood twee vormen van financiële steun:

  • Uw inkomsten kunnen maximaal drie maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum. De hoogte van deze inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Deze inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen.
  • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze lening moet u later terug betalen.

Eind mei werd bekend dat de Tozo verlengd wordt. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Tot 1 juni was er nog geen partnerinkomenstoets, sindsdien wel.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Beroep doen op Tozo 2?

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd van gemeente Maastricht. Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2.

Deze regeling wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag indienen via www.gemeentemaastricht.nl/tozo.


Grensondernemers

De Tozo-regeling is vanaf de tweede helft van mei ook aan te vragen door grensondernemers. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft de regeling aangepast zodat ook deze doelgroep in aanmerking komt. Zo kunnen ondernemers woonachtig in Nederland en werkzaam in het buitenland (EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) alsnog in aanmerking komen voor ondersteuning levensonderhoud (bijstand). Inkomensondersteuning aanvragen kan via de website van de gemeente Maastricht.

Daarnaast kunnen ondernemers werkzaam in Nederland en woonachtig in het buitenland (EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) alsnog ondersteuning bedrijfskapitaal (bedrijfskrediet) aanvragen. Deze financiële ondersteuning is sinds 18 mei aan te vragen bij SZMH. SZMH voert deze regeling voor heel Nederland uit. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).