Corona-loket Huis voor de Kunsten Limburg


De impact van het coronavirus heeft ook enorme gevolgen voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten, optredens en andere bijeenkomsten.

U kunt uw vragen hierover stellen bij het coronaloket van het Huis voor de Kunsten Limburg. Zij beantwoorden uw vraag zo accuraat mogelijk. Ook vindt u op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg vele links naar andere websites over de impact van corona op de cultuursector. Waaronder noodfondsen van de rijksoverheid maar ook links naar gemeenten en hun publicaties omtrent corona en cultuur.

Meer informatie op de website van het Corona hulploket.