CJG043


Gezinnen staan in deze coronatijd voor een flinke uitdaging. CJG043 geeft tips over praten met kinderen over het coronavirus, thuiswerken met een peuter/kleuter in huis en tips om kinderen te vermaken. Kijk op www.cjg043.nl.

Toch kan de spanning in huis alsnog oplopen. In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben bij je vermoedens van huiselijk geweld. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten. Let op de signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als je je zorgen maakt. Bel bij direct gevaar altijd 112. Maak je je zorgen over wat er gebeurt in je eigen thuissituatie of in de thuissituatie van anderen? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je via 0800-2000 bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.

Je kunt huiselijk geweld ook melden door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als je niet op een veilige plek kunt bellen, bijvoorbeeld omdat je vanwege het coronavirus thuis moet blijven. Meer informatie over melden bij de apotheek op de website van de Rijksoverheid.

Maak je je zorgen om een ander? Lees dan meer over kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling.