Verkeersmaatregelen in Vijlen en het buitengebied

Het gaat om twee aparte projecten.

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2024

Verkeersmaatregelen in het buitengebied

In 2023 hebben verschillende bewonersbijeenkomsten, geluids- en snelheidsmetingen plaatsgevonden. De reden hiervan was dat de verkeersdruk en -overlast in het buitegenbied op momenten de leefbaarheid voor onze eigen inwoners zodanig aantast, dat het evenwicht zoek is. De input die is opgehaald tijdens de bewonersbijeenkomsten en van de metingen is verwerkt in een voorstel met 12 maatregelen, dat in maart 2024 door de gemeenteraad is aangenomen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de inwoners verbetert.

Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van de snelheid naar 30 kilometer per uur op verschillende (landelijke) wegen rondom Vijlen, Holset en Lemiers. Maar ook dat alle georganiseerde tochten met motorvoertuigen, ongeacht het aantal deelnemers, een verklaring van geen bezwaar moeten aanvragen. Er is tevens budget gereserveerd dat worden ingezet voor ideeën van inwoners. Bewoners kunnen voorstellen doen (binnen de kaders die gemeente heeft vastgesteld) om tot kleinschalige, beperkte ingrepen komen.

Maatregelen Vijlenberg, Mamelisserweg en Hilleshagerweg

Eerder, in december 2022, heeft de gemeenteraad een besluit genomen om een aantal infrastructurele maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren in het gebied Vijlenberg, Mamelisserweg en Hilleshagerweg. Voor deze werkzaamheden heeft de afgelopen tijd een aanbesteding plaatsgevonden.

Als resultaat van die aanbesteding is een bedrag naar voren gekomen dat fors hoger is dan het bedrag dat hiervoor was gereserveerd. Het college is niet bevoegd om meer geld uit te geven dan het door de gemeenteraad vastgestelde krediet. De gemeenteraad heeft besloten om, voordat ze een besluit te neemt, opnieuw overleg met bewoners en andere belanghebbenden te voeren over het maatregelenpakket.

Hoe nu verder?

Het uitrollen van het 12-maatregelenpakket voor het buitengebied gaat door. Dit staat namelijk los van de maatregelen voor de kern Vijlen.

Voor de maatregelen voor de Vijlenberg, Mamelisserweg en de Hilleshagerweg zal na de zomervakantie een participatietraject van start gaan. Het doel is om samen met bewoners en belanghebbenden een maatregelenpakket te ontwikkelen, met maximaal effect én met maximaal draagvlak.