Ter inzagelegging "Regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties 2024-2031"

Het meest gepleegde geweld in Nederland is geweld dat gepleegd wordt door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is.

Geplaatst op woensdag 19 juni 2024

Dat noemen we geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voorbeelden daarvan zijn huiselijk geweld, kindermishandeling, en ouderenmishandeling. Jaarlijks zijn ongeveer 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van dit soort geweld. Dit geweld willen we natuurlijk voorkomen en oplossen. De gemeente Vaals doet dit met alle andere gemeenten in Zuid-Limburg en verschillende partners zoals politie, Veilig Thuis, en zorgorganisaties. Die samenwerking gaat goed als we allemaal aan dezelfde visie en doelen werken. Dit doen we in een regiovisie. De huidige regiovisie loopt dit jaar ten einde en voor het einde van het jaar willen we een nieuwe regiovisie vaststellen. Een nieuwe regiovisie is gemaakt, maar we zijn benieuwd of u zich erin kan vinden. In de regiovisie staat onze gezamenlijke ambitie: Samen doorbreken we de cirkel van geweld. Wij zorgen voor veiligheid, letten op vroege signalen, stoppen het geweld blijvend, we werken aan duurzaam herstel en pakken onderliggende problemen aan. Daarbij is er ook aandacht voor de overdracht van geweld van generatie op generatie. Dit willen we voor
iedereen: van –9-maanden tot 100+ jaar.

Vanaf 12 juni tot en met 24 juli 2024 ligt de nieuwe regiovisie ter inzage. Iedereen die dat wil, kan een reactie geven voordat de definitieve versie naar de gemeenteraad gaat.

Hoe?

U kunt de concept-regiovisie inzien:

  • Vanaf 12 juni tot en met 24 juli in het gemeentehuis.Maak hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043- 3068568 of per mail via info@vaals.nl.
  • Het concept wordt eveneens gepubliceerd op de website van de gemeente Vaals.

U kunt op de concept-regiovisie reageren:

  • Schriftelijk: Stuur uw reactie naar de gemeente Vaals (info@vaals.nl) of Postbus 450, 6290 AL, Vaals onder vermelding van “zienswijze regiovisie GIA”.
  • Mondeling: Neem contact op met het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568 of per mail via info@vaals.nl. U wordt dan teruggebeld.

Regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties 2024-2031" (PDF, 1.1 MB)