Extra budget voor Starterslening Vaals

Je eerste woning kopen: een spannend moment! Je oriënteert je op de woningmarkt en weegt alle keuzes goed af.

Geplaatst op woensdag 19 juni 2024

Wordt het een huis of een appartement en in welke buurt wil je wonen? Met de Starterslening overbrug je het verschil tussen de prijs van uw eerste koopwoning en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Een starter is iemand die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste keer een eigen woning koopt. Bij twee aanvragers voor dezelfde woning moeten zij allebei voldoen aan de eis dat ze niet eerder een woning hebben gekocht. De aanvrager moet zelf in de woning gaan wonen waarvoor een starterslening wordt verstrekt.

Wat is de starterslening?

De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Met de SVn Starterslening heb je de eerste drie jaar geen maandlasten. Na die drie jaar ga je rente en aflossing betalen. Heb je het idee dat je deze lasten nog niet kan dragen? Dan kun je een hertoets aanvragen. Als je dat doet wordt bekeken welk deel van de rente en aflossing jij kan betalen. Ook mag je de Starterslening, of een gedeelte daarvan, op ieder moment boetevrij aflossen.

Hoe werkt de Starterslening?

Het gaat om de koop van een woning (bestaand of nieuwbouw) in de gemeente Vaals met een maximale koopsom van € 280.000 inclusief verbeterkosten en meerwerk. De aankoop moet voldoen aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 56.000,-.

Je sluit de Starterslening af naast je eerste hypotheek bij een bank. De looptijd van de SVn Starterslening is dertig jaar. De rente staat voor de eerste vijftien jaar vast. Na de eerste vijftien jaar wordt de rente herzien en opnieuw voor vijftien jaar vastgesteld.
Een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening, meldt zich bij de gemeente. Vervolgens wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De raad heeft extra budget beschikbaar gesteld

Het startersfonds dat de gemeente had openstaan bij Svn was bijna uitgeput. Om de starterslening te kunnen blijven continueren is het noodzakelijk dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om het budget met € 100.000,- aan te vullen. De provincie draagt de overige 75% bij, waardoor het budget € 400.000,- euro is. De nieuwe verordening is op 23 april in werking getreden.

Meer informatie en aanvragen: www.vaals.nl/starterslening