Verhoging inkomensnorm helpt mensen met een laag inkomen in Vaals

De gemeenteraad in Vaals heeft besloten om per 1 januari 2024 de inkomensnorm voor de bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen te verhogen van 110% naar 120%.

Geplaatst op woensdag 22 mei 2024

Het betreft de volgende minimaregelingen: tegemoetkoming schoolkosten, kosten peuterspeelzaal, premie aanvullende ziektekostenverzekering en maatschappelijke participatie. Ook de norm voor de Jeugdfondsen, dat zijn Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur, zijn verhoogd naar 120%.

Wethouder Alain Hamaekers: "We vinden het belangrijk dat inwoners in Vaals kunnen meedoen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten: thuis, op school en in de maatschappij. Met de verhoging van 110% naar 120% voor deze regelingen betekent dat een grotere groep mensen met een laag inkomen er gebruik van kan maken. De regeling biedt de mogelijkheid voor maximaal € 150,- als bijdrage in de kosten om deel te nemen aan een maatschappelijke activiteit of een cursus. Bijvoorbeeld zwemmen, zang- of taalles, lid worden van een sportclub. Of een bijdrage van € 100,- als tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende zorgverzekering of 75% van de gemaakte kosten voor de peuterspeelzaal voor kinderen van 2 t/m 4 jaar."

In het boekje ‘Meedoen in Vaals met een laag inkomen’ staat de inkomensnorm van 110% nog vermeld. Bij de bovengenoemde regelingen is vanaf 1 januari 2024 de inkomensnorm 120%.

Het inkomen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder mag € 1.540,60 (= 120%) en bij gehuwden/samenwonenden € 2.200,85 (=120%) bedragen. Uitgaande dat in beide situaties de personen ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Met een disclaimer dat de inwoner hier geen rechten aan kan ontlenen omdat wij niet op de hoogte zijn van de woonsituatie maar dat dit de meest voorkomende situaties zijn.

Twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt of lukt het u niet om deze regelingen aan te vragen? Neem dan contact op met WijVaals (043 - 306 85 83 of wijvaals@vaals.nl).

Op www.vaals.nl/wijvaals kunt u meer informatie lezen over de uitvoeringsregelingen voor mensen met een laag inkomen.