Boorcampagne Einstein Telescope

Tijdens 8 publieksbijeenkomsten in februari/maart en via onze website en social media heeft het projectbureau u geïnformeerd over de boorcampagne.

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2024

Die campagne loopt inmiddels anderhalve maand. Dat betekent dat de boring in Hombourg is afgerond. In Sint Pietersvoeren, Teuven, Gemmenich en Obsinnich lopen de boringen volgens planning.

Mei

In mei starten de boringen in Epen, Aubel, Henri-Chapelle en Vijlen (Dal van Vijlen), alle in het buitengebied. De geplande boring op de parkeerplaats bij het Vijlenerbos wordt verschoven naar een later moment. Die keuze heeft onder andere te maken met het broedseizoen voor vogels. In plaats daarvan wordt de naboring in Sint Pietersvoeren waarschijnlijk eerder uitgevoerd en wordt in mei/juni een extra boring in het Waalse deel van het zoekgebied gepland. De locatie hiervan is nog niet bekend.

Kijkmomenten

Op een aantal momenten is het mogelijk een kijkje te komen nemen bij een boorlocatie en daar uitleg van de locatiemanagers te krijgen. De data/locaties kunt u vinden op de website en worden regelmatig aangevuld.

Let op: deze data en locaties kunnen wijzigen. Raadpleeg daarom voordat u een bezoek wilt brengen de website (zie onderaan).

Informatie

Meer informatie over de boorcampagne met informatie over de stand van zaken, planning en kijkmomenten vindt u op de website van het projectbureau.

Op de website vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden, ook over de boorcampagne.