Elektrische auto’s opladen en veiligheid van trottoirs

De transitie naar elektrisch vervoer is belangrijk, maar deze kan alleen slagen als er voldoende mogelijkheden zijn om elektrisch te laden.

Geplaatst op zaterdag 30 maart 2024

De gemeente zorgt voor openbare oplaadplekken, maar veel inwoners hebben ook thuis oplaadmogelijkheden.

Regels voor opladen van elektrische voertuigen

Inwoners die een oprit hebben kunnen hun elektrische auto thuis opladen. Maar daar waar dat niet mogelijk is en de laadkabel over het trottoir moet liggen, zijn regels nodig. Want het trottoir is van iedereen en losliggende kabels kunnen een probleem vormen voor bijvoorbeeld inwoners die slecht ter been zijn of voor inwoners met rollators.

Daarom heeft de gemeente een aantal regels vastgesteld om problemen te voorkomen:

  • De openbare parkeerplaats waar het op te laden elektrische voortuig is geparkeerd, moet grenzen aan het trottoir;
  • De kabel is maximaal 10 meter lang van het eigen terrein tot het op te laden voertuig;
  • Gebruik een kabelmat en ruim deze en de kabel direct na gebruik op.

Toekomstplannen

De gemeente is van plan om in de toekomst met verzonken kabelgoten te gaan werken. Dit zal helpen om het trottoir begaanbaar te houden voor iedereen.