Alain Hamaekers benoemd tot wethouder

Op maandag 25 maart is Alain Hamaekers (Nuj Lies) tijdens de raadsvergadering, benoemd tot wethouder van de gemeente Vaals.

Geplaatst op dinsdag 26 maart 2024

De fractie Nuj Lies, waar Hamaekers fractievoorzitter van was is toegetreden tot de coalitie. Deze bestaat nu uit de partijen Het Alternatief, CDA, Lokaal! en Nuj Lies. Daardoor wordt het college van Burgemeester en Wethouders uitgebreid met een 4e wethouder.

De inhoudelijke kernpunten van Nuj Lies en de raakvlakken met het huidige coalitieprogramma zijn opgenomen in de notitie 'Versterking Coalitie 2022-2026 en Programma Verbinding en Balans 2022-2026 (PDF, 589.5 kB)’. Voor de nieuwe coalitie vormt het huidige coalitieprogramma inclusief de notitie van Nuj Lies het nieuwe raadsprogramma voor de resterende raadsperiode.

Alain Hamaekers zal vanaf 1 april starten met zijn werkzaamheden als wethouder. In dezelfde raadsvergadering is Nicole Quaedackers (Nuj Lies) toegelaten en geïnstalleerd als gemeenteraadslid als opvolger van Alain Hamaekers.

Benoeming Alain Hamaekers wethouder gemeente Vaals

Installatie Nicole Quaedackers raadslid