2,8 miljoen voor burgerinitiatieven in Zuid-Limburg

Subsidieloket voor plattelandsontwikkeling nu geopend.

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2024

Er kan er weer subsidie aangevraagd worden voor projecten die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Burgers en organisaties met een plan voor hun leefomgeving kunnen hiervoor een beroep doen op het Europese subsidieprogramma LEADER. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het succesvolle programma, dat de afgelopen jaren in Zuid-Limburg al 27 fantastische burgerinitiatieven mogelijk maakte.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland verbetert. Het is bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Naast de Europese Unie dragen ook de provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeentes bij.

Samen

Bij LEADER bepalen bewoners zelf wat belangrijk is voor hun omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking binnen de lokale gemeenschap. Denk aan het samen realiseren van een ontmoetingsplek, een dorpsgaard of zorg voor anderen. Om bewonersgroepen te verbinden en kloven te overbruggen. Kortom, werken aan een samenleving die aantrekkelijk is voor alle generaties en culturen.

Mooie projecten

Er is in de vorige subsidieperiode al veel moois gerealiseerd met een bijdrage van LEADER. Een project dat binnenkort wordt afgerond is de reconstructie van de historische moestuin van Kasteel Vliek. Vrijwilligers van de werkgroep ‘Kwallef’ van IVN Ulestraten brengen de verloren groentetuin weer terug naar hoe die 100 jaar geleden was. “We leggen de nadruk op biologisch tuinieren, duurzaamheid en educatie. Leerlingen van basisschool De Triangel werken bijvoorbeeld elke week mee met onze vrijwilligers. Zo leren zij grond bewerken, zaaien, planten en oogsten”, aldus Peter Ummels, een van de initiatiefnemers.

Thema’s

In Zuid-Limburg is in de subsidieperiode 2024 - 2027 speciale aandacht voor projecten die bijdragen aan een van de volgende thema’s: sociale participatie en samenhang, het vergroten van de biodiversiteit, een beter waterbeheer, het gebruik van het landschap als bron voor economische ontwikkeling en projecten die de band tussen stad en platteland versterken.

Subsidie aanvragen

Mensen met een plan dat past binnen een van de genoemde thema’s kunnen dat vanaf nu (tot eind 2027) indienen bij de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER in Zuid-Limburg. Dat is een groep inwoners met hart voor de regio en kennis van een van de genoemde thema’s. Zij beoordelen de aanvragen en ondersteunen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Hub Meijers, voorzitter van de LAG: “Ik hoop dat wij weer vele mooie dromen van groepen burgers mogelijk kunnen maken”.

Mensen met een plan kunnen terecht op www.leaderzuidlimburg.nl of contact opnemen met de secretaris van de LAG in Zuid-Limburg: Rob Kemmeren (secretaris@leaderzuidlimburg.nl). “Laat maar komen die plannen, wij staan weer open voor mooie initiatieven die de leefkwaliteit op het Zuid-Limburgse platteland versterken”, aldus Meijers.