Gedeputeerde Marc van Caldenberg bezoekt Aan de Noot in Vaals

Donderdag 14 maart jl. bezocht Marc van Caldenberg, gedeputeerde van de provincie Limburg, de buurt Aan de Noot.

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024

Bezoek gedeputeerde aan de gemeente Vaals - groepsfoto In de kantine van het flatcomplex aan De Lange Akker werd hij ontvangen door burgemeester Harry Leunessen, wethouder Erika Jaegers, de directeuren van de twee basisscholen in Vaals en vertegenwoordigers van Krijtland Wonen en de gemeente Vaals. Tijdens dit bezoek werd voor de gedeputeerde een helder beeld geschetst van de sociaal-maatschappelijke achterstandsproblematiek in de kern Vaals.

De directeur van de woningstichting Krijtland Wonen, Michiel Sluijsmans, vertelde de gedeputeerde over de invloed van deze problematiek op het werk van de woningcorporatie. Sluijsmans: “Onze medewerkers worden in Vaals, veel meer dan in andere plaatsen, in beslag genomen door een vaak complexe achterstandsproblematiek. De maatschappelijke noden zijn in Vaals een stuk groter dan elders.”

Daarnaast gaven ook Rachel Peters (directeur van basisschool De Kleine Wereld) en Marieke Gulpers (directeur van basisschool de Robbedoes) een inkijk in het effect van deze problematiek op het werk van de leerkrachten op hun basisschool. Rachel Peters: “We zien dat het aantal zwakke leerlingen in Vaals beduidend hoger is dan het landelijk gemiddelde. De oplossing daarvoor kan niet alleen op school worden gevonden, maar ligt vooral ook bij een verbetering van de leefomgeving van het kind”.

De gemeente Vaals voert samen met de scholen en andere netwerkpartners een onderwijsachterstandenbeleid. Dat beleid is erop gericht dat alle kinderen gelijke ontwikkelkansen moeten krijgen. Daarnaast wordt de komende tijd in Vaals gewerkt aan een gezinsaanpak, die vooral gericht is op het bewust maken van ouders van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind. Juist bij deze twee voorbeelden zou extra ondersteuning van de provincie waardevol kunnen zijn.

Het moge duidelijk zijn: in de kern Vaals ligt een stevige opgave. Voor een succesvolle aanpak zijn naast de inzet van eigen capaciteit en middelen van gemeente, woningcorporatie en het onderwijs, ook aanvullende middelen van het Rijk en de provincie nodig.

In april stellen provinciale staten van Limburg het beleidsplan ‘Samen Leven en Bestaanszekerheid’ vast. In het kader van dit plan komen ook financiële middelen voor gemeenten beschikbaar. Burgemeester Leunessen: “Het staat op voorhand vast dat de provincie bij de beschikbaarstelling van deze middelen de focus gaat leggen bij die wijken en buurten waar de nood het hoogst is. Als ik kijk naar de achterstandscijfers van Vaals, dan ben ik ervan overtuigd dat Vaals één van de gemeenten moet zijn die op de ondersteuning van de provincie zal kunnen rekenen. En ik denk dat wij vandaag ook de gedeputeerde daarvan hebben overtuigd”.