Inventarisatie landschapselementen

Landschapselementen vormen een belangrijk onderdeel van ons landschap.

Geplaatst op vrijdag 1 maart 2024

Ze dragen bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en onze beleving van het landschap. Ze bieden een leefomgeving voor veel verschillende dier- en plantsoorten maar vormen ook de groen- blauwe verbindende structuur tussen verschillende natuurgebieden. Voor vee in de wei kunnen landschapselementen een schaduwplek opleveren tijdens droger en warmer weer. Water kan langer worden vastgehouden in drogere periodes en houtige elementen kunnen koolstof vastleggen. Het behouden en uitbreiden van het aantal landschapselementen geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van het landschap en onze woon- en leefomgeving.

In de periode 2021-2023 is een inventarisatie van landschapselementen uitgevoerd in ons buitengebied. Binnen deze inventarisatie zijn 1195 landschapselementen vastgelegd binnen de categorie├źn: bomen, bossen, boomgaarden, graften, hagen, holle wegen, poelen en singels. Van deze landschapselementen zijn onderverdelingen gemaakt, gegevens verzameld, beeldmateriaal gefilmd en kaartmateriaal opgesteld.

Bekijk de inventarisatie van de landschapselementen