Vaals zoekt nieuwe buurtbemiddelaars

Getrainde buurtbemiddelaars helpen (op vrijwillige basis) om conflicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Geplaatst op woensdag 21 februari 2024

Het oplossen van burenconflicten is de primaire doelstelling van Buurtbemiddeling. Dit doel wordt bereikt door weer een begin te maken metcommunicatie tussen buren of vroegere contacten tussen buren te herstellen. Dat wil niet zeggen dat de bemiddelaars de oplossing aandragen. Buurtbemiddeling gaat juist uit van het zelf oplossend vermogen van buren en zij kunnen daarin bemiddelen.

Vaals zoekt nieuwe vrijwilligers

Kunt u goed luisteren zonder een oordeel te vellen, goed omgaan met emoties, afstand nemen van eigen normen en waarden en zich onpartijdig opstellen? En hebt u een flinke portie enthousiasme en doorzettingsvermogen? En wilt u zich inzetten voor anderen? Word dan vrijwilliger buurtbemiddeling! Buurtbemiddeling helpt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden getrainde buurtbemiddelaars ingezet. Deze gaan nooit alleen op pad, maar altijd met z’n tweeën. De inzet van Buurtbemiddeling is voor de bewoners gratis.

Om buurtbemiddelaar te worden, volg je de Basistraining Buurtbemiddeling. Verder krijg je een goed introductie en begeleiding tijdens de uitvoering, er zijn geregeld intervisie- en informatiebijeenkomsten, je ontvangt een onkostenvergoeding per casus en regelmatig is er waardering voor je inzet.

Contact

Ben je geïnteresseerd om buurtbemiddelaar te worden voor de gemeente Vaals? Of voor Simpelveld, Voerendaal of Kerkrade of zelfs voor alle vier de gemeenten? Neem dan contact op met Helma Kölgen, coördinator Buurtbemiddeling Impuls via telefonnummer 045 – 545 6351 of via mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl.

De gemeente Vaals, woningcorporatie Krijtland Wonen en welzijnsorganisatie Impuls werken samen in het project Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling wordt in Nederland al meer dan 20 jaar met succes toegepast. Tegenwoordig biedt dan ook 85% van de Nederlandse gemeenten buurtbemiddeling aan. Vanaf 2022 hoort de gemeente Vaals daar ook bij, omdat de werkwijze vruchten afwerpt. Buurtbemiddeling helpt namelijk bij het oplossen van 7 van de 10 burenruzies.