Meldpunt goed verhuurderschap

Een nieuw gemeentelijk meldpunt voor problemen met verhuurders.

Geplaatst op zaterdag 3 februari 2024

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet zorgt ervoor dat huurders melding kunnen maken als een verhuurder zich niet goed gedraagt. Bijvoorbeeld als deze te veel borg vraagt, oneerlijke kosten rekent voor schoonmaak en energie, discrimineert of huurders bang maakt. De verhuurder kan dan een waarschuwing of een boete krijgen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor verhuurders. Als een verhuurder zich niet aan die regels houdt, kan deze een waarschuwing of boete krijgen van de gemeente. Huurders kunnen een melding doen als hun verhuurder iets doet wat niet mag. De gemeente Vaals heeft hiervoor een meldpunt ingericht.

Wat kunt u melden?

U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt (PDF, 267.0 kB) van de Rijksoverheid.

 • U wordt ge├»ntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder wil de huurovereenkomst niet schriftelijk vastleggen
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten.
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Hoe kunt u een melding doen?

U kunt een melding doen door een bericht te sturen naar het e-mailadres huurmelding@vaals.nl of door het algemene telefoonnummer te bellen (043 - 306 85 68). Beschrijf in uw melding de klacht zo gedetailleerd mogelijk en vermeld uw adres.

Let op: in sommige gevallen zullen wij u met uw melding doorverwijzen naar de huurcommissie.