Meldpunt goed verhuurderschap

Een nieuw gemeentelijk meldpunt voor problemen met verhuurders.

Geplaatst op zaterdag 3 februari 2024

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet zorgt ervoor dat huurders melding kunnen maken als een verhuurder zich niet goed gedraagt. Bijvoorbeeld als deze te veel borg vraagt, oneerlijke kosten rekent voor schoonmaak en energie, discrimineert of huurders bang maakt. De verhuurder kan dan een waarschuwing of een boete krijgen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor verhuurders. Als een verhuurder zich niet aan die regels houdt, kan deze een waarschuwing of boete krijgen van de gemeente. Huurders kunnen een melding doen als hun verhuurder iets doet wat niet mag. De gemeente Vaals heeft hiervoor een meldpunt ingericht.

Wat kunt u melden?

U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt (PDF, 267.0 kB) van de Rijksoverheid.

 • Uw verhuurder moet zich onthouden van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid (discriminatie);
 • Uw verhuurder moet zich onthouden van iedere vorm van intimidatie;
 • Uw verhuurder mag geen waarborgsom in rekening brengen die hoger is dan tweemaal de huurprijs;
 • Uw verhuurder dient de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen;
 • Uw verhuurder moet schriftelijk informatie aan u verstrekken over:
  • uw rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen;
  • indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht, de hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop en de termijnen waarbinnen bij beëindiging van de huurovereenkomst de vordering van u op de verhuurder ten aanzien van de waarborgsom wordt vastgesteld;
  • de contactgegevens van een contactpunt waar u terecht kan bij zaken die het gehuurde betreffen;
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waarin het gehuurde is gelegen; en
  • indien servicekosten in rekening worden gebracht, de betalingsverplichting van u waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan u dient te worden verstrekt.
 • Uw verhuurder mag geen andere servicekosten in rekening brengen dan opgenomen in de artikelen 259 en 261 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Specifiek voor verhuurbemiddelaars geldt aanvullend dat zij geen dubbele bemiddelingskosten in rekening mogen brengen.

Hoe kunt u een melding doen?

U kunt een melding doen door een bericht te sturen naar het e-mailadres huurmelding@vaals.nl of door het algemene telefoonnummer te bellen (043 - 306 85 68). Beschrijf in uw melding de klacht zo gedetailleerd mogelijk en vermeld uw adres.

Let op: in sommige gevallen zullen wij u met uw melding doorverwijzen naar de huurcommissie.