Burgemeester Leunessen pleit in Den Haag voor meer politie

Burgemeester Leunessen heeft in juli 2023 bij minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid een beroepschrift ingediend tegen het Regionaal Beleidsplan Politie (RBP).

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024

Omdat het aantal agenten dat met dit RBP wordt toegekend aan de politie in het Heuvelland, volgens hem niet toereikend is. Ook de burgemeesters van de Parkstadgemeenten hebben beroep aangetekend.

Op 22 januari werd op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag een hoorzitting over deze kwestie gehouden. Daarbij hield burgemeester Leunessen een krachtig pleidooi voor meer politie in het algemeen en voor het basisteam Heuvelland in het bijzonder. Om die oproep aan de minister kracht bij te zetten nam hij de toehoorders mee naar Ecuador, het land van zijn schoonfamilie, waar met bezuinigingen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, politie en justitie de instituties werden verzwakt die nodig zijn om veiligheid te garanderen en aan criminaliteit en drugsgeweld het hoofd te bieden. Met als gevolg dat de rode loper werd uitgerold voor de drugsmaffia en Ecuador in vijf jaar tijd van een vredig land is verworden tot een narcostaat.

Burgemeester Leunessen: “U zult zeggen dat in Vaals en in de Parkstad nog geen Ecuadoraanse toestanden voorkomen. En dat klopt. Maar we staan hier wel aan het begin van de weg die ze in Ecuador hebben afgelegd. En we worden die weg opgeduwd omdat ook bij ons het Openbaar Ministerie en de politie, door een gebrek aan voldoende menskracht en middelen, niet meer in staat zijn om de taken die hun bij wet zijn opgedragen adequaat uit te voeren.”

De uitvoering van de politietaak is volgens de burgemeester van Vaals met de huidige formatie al door een ondergrens gezakt. De politie moet zorgen voor de handhaving van de rechtsorde en de hulpverlening aan diegenen die dat nodig hebben. Het basisteam politie Heuvelland kan deze taak met de beschikbare menskracht nog maar beperkt uitvoeren. En bij de aanpak van meerdere geprioriteerde veiligheidsthema’s zoals drugsoverlast en – criminaliteit, ondermijning en de aanpak van overlast en onveiligheid schieten we daarom tekort of we lopen grote risico’s, aldus de burgemeester in zijn pleidooi.

Burgemeester Leunessen vervolgt: “Met de vaststelling van de formatie, zoals beschreven in het RBP, is een adequate invulling van de politietaak binnen het werkgebied van het basisteam Heuvelland geen haalbare zaak en zal het veiligheidsniveau worden aangetast op een wijze die vanuit mijn verantwoordelijkheid niet aanvaardbaar is. Reden dat ik beroep aanteken tegen dit RBP”.

De datum van de uitspraak naar aanleiding van de hoorzitting is nog niet bekend.