Plaatsen van kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen

Per 1 januari 2024 is een vernieuwde Verordening fysieke leefomgeving in werking getreden waarbij een aantal inhoudelijke aanpassingen zijn doorgevoerd.

Geplaatst op vrijdag 5 januari 2024

Artikel 3:18 van de Verordening fysieke leefomgeving is gewijzigd. Voorheen gaf dit artikel enkel aan dat het verboden is een voertuig, bedoeld voor recreatie of anders dan verkeersdoeleinden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te plaatsen of te hebben. Aan dit artikel is nu toegevoegd dat het tevens verboden is een dergelijk voertuig (bedoeld voor recreatie of anders dan verkeersdoeleinden), gedurende een periode van langer dan 5 aaneengesloten dagen, te parkeren op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw caravan (voertuig bedoeld voor recreatie) niet langer dan 5 dagen op uw oprit mag plaatsen indien uw oprit met caravan zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Lees de volledige tekst van het gewijzigde wetsartikel.