Werkzaamheden bosranden Geuldal

Geuldal - In de bosranden van het Vijlenerbos, Schweibergerbos en Diependal gaat Staatsbosbeheer werkzaamheden uitvoeren. De bosranden worden aangepakt om meer structuurrijke overgangen te creëren tussen bos, struiken en grasland.

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

In deze overgangen leven soorten als de hazelmuis, de Spaanse vlag (vlinder), het vliegend hert (een speciale kever met gewei) en verschillende soorten insecten. Deze soorten zijn gebaat bij een grote diversiteit aan struiken. Een geleidelijke overgang van bos naar struweel met her en der openingen waar de zon hun leefomgeving verwarmt, is ideaal.

Diverse werkzaamheden

Verspreid over het gebied vinden diverse werkzaamheden plaats. Op verschillende plekken worden bomen (met name esdoorns) weggehaald en de struikenbeplanting teruggezet. Dit is kleinschalig, er worden op verschillende plekken ‘happen’ uit de bosrand genomen. Opkomende esdoorn en Amerikaanse vogelkers worden uit de bosrand verwijderd. Op delen waar de bosrand niet goed ontwikkeld is, worden soorten aangeplant, zoals zoete kers, Gelderse roos en lijsterbes. Om vraat door dieren te voorkomen, worden boombeschermers geplaatst.

Wanneer?

Dit bosrandenbeheer start in december 2023 en is afgerond vóór 1 maart 2024. De uitvoering is weersafhankelijk. De werkzaamheden zijn kleinschalig en kunnen vanuit de aangrenzende weilanden worden uitgevoerd. Daarom is de overlast voor de recreant heel beperkt. Het bosrandenbeheer is het eerste onderdeel van werkzaamheden die in een groter gebied in en om Wolfhaag in 2024 gaan plaatsvinden.

Subsidie Natura 2000

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 herstelmaatregelen en gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.