Het Grenzeloos Bocageland officieel erkend als grensoverschrijdend landschapspark

Het Grenzeloos Bocageland is de grensregio waar de uitzonderlijke landschapskwaliteit van de Vlaamse Voerstreek, het Waalse Land van Herve en het Nederlandse Heuvelland in elkaar overvloeien.

Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2023

Deze heuvelachtige lappendeken van lijnvormige bocage-elementen (zoals hagen, bomenrijen en graften), hoogstamboomgaarden, oude bossen, snelstromende beken en talloze erfgoedrelicten, is een echte landschapsparel.

Met een zestigtal Vlaamse, Waalse en Nederlandse overheden en organisaties, diende de gebiedscoalitie eind mei een kandidatuur in als grensoverschrijdend landschapspark bij de Vlaamse overheid. We zijn verheugd dat de Vlaamse Regering een structurele samenwerking op landschapsniveau over de grenzen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland heen zal ondersteunen. Het landschapspark Grenzeloos Bocageland beslaat een oppervlakte van 33.471ha en omvat het grondgebied van zeven gemeenten: de gemeente Voeren in Vlaanderen, de gemeenten Dalhem, Aubel en Plombières in Wallonië en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals in Nederland.

Het grensoverschrijdend landschapspark wil de katalysator zijn om de streekeigenheid en hoge waarden van het landschap te beschermen en tegelijkertijd aan de slag gaan met alle partnerorganisaties en lokale betrokkenen om oplossingen te vinden voor de urgente uitdagingen waar het voor staat . Denk maar aan de achteruitgang van typische landschapselementen, de steeds frequentere overstromingen en droogteperiodes, het verdwijnen van unieke plant- en diersoorten, de onzekere toekomst van de familiale landbouwbedrijven, het hoog recreatief en toeristisch medegebruik.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een Parkbureau aan de slag om de lokale grondeigenaars, -gebruikers, inwoners en ondernemers met een hart voor het landschap en de streek op vrijwillige basis te ondersteunen. Samen met de vele partnerorganisaties geven we ook uitvoer aan het ambitieuze actieplan dat we samen opstelden. Zo maken we “de lijnen die ons verbinden” – het bocagelandschap en de sociale relaties in het gebied – nog sterker en veerkrachtiger voor de toekomst.