Maximumsnelheid en voorrangsregels in Vijlen aangepast

De hele kom Vijlen is sinds 6 oktober een 30 kilometer zone.

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2023

In juni 2021 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Vijlenberg, Mamelisserweg en Hilleshagerweg te verbeteren. Het college heeft RoyalHasKoningDHV gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Naar aanleiding van de rapporten die daaruit zijn voortgekomen zijn sinds afgelopen week de verkeersregels in Vijlen gewijzigd.

De hele kom Vijlen is sinds 6 oktober een 30 kilometer zone. Voor een deel van Vijlen was dit al het geval. Maar de nieuwe maximumsnelheid geldt dus nu ook voor de Vijlenberg, de Mamelisserweg en de Hilleshagerweg. Daarnaast zijn de voorrangsregels gewijzigd. Het verkeer van rechts heeft nu voorrang.

Wethouder Juliette Verbeek: “Dit besluit is genomen met als doel de verkeersveiligheid te vergroten en het woon- en leefklimaat in de woonwijken te verbeteren. We vragen alle weggebruikers om zich aan deze nieuwe snelheidslimieten te houden en extra voorzichtig te zijn in deze gebieden, vooral tijdens de overgangsperiode waarin weggebruikers zich aan de nieuwe snelheidslimiet moeten aanpassen. We willen iedereen aanmoedigen om deze nieuwe verkeersregels te respecteren en zich bewust te zijn van de wijzigingen”.

Naast de snelheidsbeperking zullen een aantal infrastructurele maatregelen uitgevoerd worden die bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld extra fietsstroken en geaccentueerde verkeersplateaus. Momenteel vinden de technische en financiële voorbereidingen plaats. Uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2024.