Eeuwfeest van de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond in Vaals

Het eeuwfeest van de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond vindt plaats in Vaals.

Geplaatst op dinsdag 12 september 2023

Vaals als locatie hoeft niet te verwonderen; daar vond in 1921 het allereerste bondsschuttersfeest plaats. Hoewel er in de loop van de tijd het nodige veranderd is, is het basisprincipe overeind gebleven waarbij de bond de schuttersfeesten faciliteert met juryleden, reglementen en beoordelingen. Momenteel maken er vijftien actieve schutterijen deel van uit, afkomstig uit de dorpen Vaals, Vijlen, Simpelveld, Ubachsberg, Voerendaal, Eys, Mechelen, Epen, Wijlre, Strucht, Valkenburg, Houthem, Margraten, Sint-Geertruid en Mheer.

Daarom is er op zaterdag 16 september een samenkomst. Wilt u de schuttersafvaardigingen bekijken? De schutterijen van Vaals en Vijlen trekken met de gasten om 18.00 uur van de Kopermolen naar de kerk, voor een dankdienst. Diezelfde avond wordt de expositie geopend die is samengesteld door de bond en door de aangesloten schutterijen. Tevens is dan de première van de documentairefilm die dit jaar van de jubilerende bond en de schutterijen is gemaakt. Met opnames tijdens de bondsfeesten en interviews van schutters in uiteenlopende functies. De film is professioneel verzorgd door tamboer-maître Sydney Willems van Strucht met enkele compagnons.

De expositie in de Kopermolen kan in de komende zes weken worden bezocht. Hierin zijn vaandels, uniformen, foto’s, oorkondes, medailles, buksen en vele andere attributen en documentatie van de bij de bond aangesloten schutterijen te zien. De bezoeker krijgt een beeld van het schutterswezen zoals het in Zuid-Limburg beleefd wordt. Militair oogt het strak, maar het is met oog en hart voor de lokale gemeenschap. De tentoonstelling loopt van zondag 17 september tot en met zondag 29 oktober 2023.