Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Jo Kern, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Vaals: “De Adviesraad Sociaal Domein wil de inwoners in Vaals bewustmaken dat ze kunnen meepraten over diverse thema's zoals jeugd gezond laten opgroeien en wonen in een veilige omgeving.

Geplaatst op dinsdag 1 augustus 2023

We bereiken nog niet alle Vaalsenaren even goed. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein. Helpt u ons om de stem van de Vaalsenaar kracht bij te zetten?”

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Zij kunnen geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Jo Kern, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Vaals: “Ik ben lid om iets te kunnen betekenen voor mijn medebewoners. Met de andere zeven leden laten we onze stem horen om opbouwend en versterkend samen te werken. Vanuit een inwonersperspectief wordt het beleid dat de gemeente ontwikkelt door de adviesraad beoordeeld. Wij denken mee met ambtenaren en halen informatie op bij groepen inwoners, die te maken hebben met de regelingen in het sociaal domein. Met ons team zorgden we al voor resultaat in de jeugdzorg, WMO, Participatiewet en gezondheidszorg. Onlangs hebben we een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van de nieuwe verordening WMO en Jeugd". 

De Adviesraad Sociaal Domein komt graag met u in contact

De Adviesraad Sociaal Domein komt graag in contact met inwoners van Vaals en organisaties in het sociaal domein. Als inwoner van Vaals kunt u een vergadering bijwonen. Het jaarschema van vergaderingen kunt u vinden op de website https://www.vaals.nl/inwoners/actieve-inwoners/adviesraad-sociaal-domein?zoek=adv

Werkt u in een organisatie in het sociaal domein? Dan komt de adviesraad graag naar u toe. We vergaderen iedere maand op een andere locatie in Vaals. Tijdens de vergadering maken we graag nader kennis met uw organisatie doormiddel van een inleidende presentatie. De uitgelezen kans om de adviesraad te voeden met praktijkvoorbeelden.

Als u in contact wil komen met de Adviesraad Sociaal Domein, stuur dan een mail naar asd@vaals.nl.