Alle informatie over wateroverlast bij elkaar

Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen in Limburg steeds vaker voor.

Geplaatst op woensdag 19 juli 2023

Dit kan zorgen voor wateroverlast in uw omgeving. Weet u of uw woning getroffen kan worden door wateroverlast? En wat u kunt doen om u voor te bereiden? Op de vernieuwde website wachtnietopwater.nl vindt u veel praktische tips en informatie. Over wat u voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen. Wacht niet op water! Het is in belang van uw veiligheid en die van anderen.

Samen werken aan een waterveiliger Limburg

De Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk werken samen om Limburg beter te beschermen tegen wateroverlast. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. WRL werkt aan maatregelen om grote hoeveelheden water in de beken en zijrivieren van de Maas beter te laten wegstromen of op te vangen. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen. Ondanks deze maatregelen, is het niet zeker dat wateroverlast niet meer voorkomt. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u zelf kunt doen om schade door wateroverlast te verminderen. Zo werken we samen aan een waterveiliger Limburg.

Producten om inwoners te helpen

Vanuit programma WRL helpen we inwoners om zichzelf en hun omgeving beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. De vernieuwde website wachtnietopwater.nl is hier een voorbeeld van. De komende tijd komen er meer producten beschikbaar om u nog beter te helpen. Bijvoorbeeld water adviesteams die advies op maat geven voor uw woning. En een verbeterd waarschuwingssysteem, zodat u weet wanneer u in actie moet komen.