Politiecontroles in het Heuvelland

De laatste tijd heeft de Politie meerdere controles uitgevoerd in het Heuvelland.

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2023

Op 24 mei werd er een verkeerscontrole in Vaals uitgevoerd en op 2 juli een geluidscontrole in Wittem. Ondanks uitdagingen op het gebied van capaciteit vindt de politie het belangrijk om in onze regio dit soort controles te organiseren en bestuurders te wijzen op de regels én de gevaren en de overlast die er zijn als deze regels niet worden nageleefd.

Bij de laatste controle lag de nadruk op het controleren van geluidsniveaus. Na een voorselectie werden 24 voertuigen onderworpen aan een geluidsniveaumeting in samenwerking met de RDW. Van deze voertuigen overschreden er acht het maximaal toegestane geluidsniveau, zes kregen een zogeheten WOK-status. Dat betekent dat het voertuig niet voldoet aan de eisen en daarom herkeurd moet worden. Een van de gecontroleerde voertuigen overschreed het maximaal toegegane geluidsniveau met 14 decibel, dit betekent dat het geluidsniveau in realiteit 5 keer harder is dan toegestaan.

Tijdens deze controles zijn ook andere zaken aan het licht gekomen waarvoor boetes zijn uitgeschreven, zoals mobiel bellen, rijden zonder geldig kenteken, het negeren van het inhaalverbod en rijden zonder valhelm.

Door de regels in acht te nemen en mensen bewust te maken van de gevaren en gevolgen die er zijn als dit niet gebeurt, moet de kans op ongelukken en overlast verkleind worden.