Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) van persoonsgegevens

Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Een belangrijk doel van de BRP is het geven ('verstrekken') van persoonsgegevens aan andere overheden en derden.

Geplaatst op donderdag 4 mei 2023

Zij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taken. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP.

Het is voor anderen niet mogelijk om zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Hiervoor gelden strikte regels. U heeft altijd recht op verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw gegevens.

Heeft u de gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken?

Dan mag de gemeente uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiĆ«nten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Aanvragen verstrekkingsbeperking

De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

U vraagt de verstrekkingsbeperking gratis en online aan via www.vaals.nl/verstrekkingsbeperking of via de balie Burgerzaken in het gemeentehuis. Kijk voor de openingstijden op www.vaals.nl/contact.

Meer informatie

Via MijnOverheid kunt u inzien met welke (overheid-) organisaties uw persoonsgegevens uit BRP worden gedeeld.

Heeft u nog vragen over verstrekkingsbeperking? Neem dan contact op met de gemeente Vaals via telefoonnummer 043-306 85 68 of via e-mail: info@vaals.nl