De Nationale ombudsman positief over Wmo aanpak gemeente Vaals

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zuthpen is gemeente Vaals positief opvallend over het aanvragen van Wmo-voorzieningen.

Geplaatst op donderdag 13 april 2023

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid of een overheidsinstantie. Zoals het UWV, de Belastingdienst, de politie of een gemeente.

De Nationale ombudsman bezocht op donderdag 13 april gemeente Vaals

Ombudsman bezoekt gemeente VaalsTijdens het bezoek sprak Reinier van Zutphen met medewerkers van WijVaals, leden van de Adviesraad Sociaal Domein en wethouders Jean-Paul Kompier en Erika Jaegers. Reinier van Zutphen: ‘Wmo-voorzieningen gaan over het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, over zelfstandigheid en over de baas kunnen blijven over je eigen leven. Beslissingen over Wmo-voorzieningen grijpen dus diep op het leven van mensen in. Ik juich daarom toe dat de gemeente Vaals zich inzet om echt te luisteren naar inwoners en met hen in gesprek gaat over wat ze nodig hebben, wat ze zelf kunnen doen en waar ze nog ondersteuning nodig hebben. Op deze manier voelen burgers zich het beste geholpen en versterk je als gemeente de relatie en het vertrouwen.’

Wethouder Erika Jaegers: ‘We zijn zeer verheugd dat de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vandaag onze gemeente heeft bezocht om ons een pluim te geven over de Wmo aanpak. De bevestiging dat we de juiste weg bewandelen maakt ons trots. Het rapport ‘Burger in zicht’ gaan we bespreken en serieus bekijken om het proces verder te
verbeteren.’

Jo Kern, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein: ‘De gemeente Vaals betrekt de Adviesraad Sociaal Domein bij het proces om tot uitvoering te komen. De leefwereld van de inwoner in Vaals is hierin leidend. De gemeente Vaals neemt de adviesraad serieus in het beleidsproces en benut onze kennis en kunde. Er is sprake van een positieve samenwerking.’