Nieuwbouw aan Von Clermontpark

Met het ondertekenen van het koopcontract gaven wethouder Juliette Verbeek en directeur Raymond Veugelers het startschot voor de ontwikkeling van het Von Clermontpark.

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023

Laudy Vastgoedontwikkeling B.V. koopt hiermee het gemeentelijk grondstuk aan het Von Clermontpark, achter de vijver met obelisk, om daar een nieuwbouwplan te realiseren. Hiermee komen binnen afzienbare tijd 27 appartementen, 16 starterswoningen en 6 vrije sector bouwkavels beschikbaar.

Een stap vooruit

Juliette Verbeek en Raymond Veugelers ondertekenen koopcontract Von ClermontparkUit een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek bleek dat er grote interesse bestaat bij zowel lokale als regionale bewoners. Daarbij sluit dit plan heel goed aan bij de gewenste ontwikkeling van het woningbestand in de gemeente. Het plan voorziet in een appartementenblok met koop dan wel huurappartementen. Daarbij zijn de 16 starterswoningen een mooi aanbod voor jonge mensen die in hun gemeente aan hun toekomst willen bouwen. Ook de 6 vrije sector kavels zijn een aanwinst voor Vaals.
Wethouder Verbeek: “We zijn heel blij met de samenwerking met Laudy Vastgoedontwikkeling. Wij zetten als gemeente met onze woningbouw overwegend in op het midden- en hoogsegment, maar daarbij blijven we oog houden voor de wensen in de huursector. Dit plan voldoet zowel aan de behoefte van onze inwoners als aan de ambitie van de gemeente.”

Strakke planning

Op vrijdag 10 maart werden in het gemeentehuis de handtekeningen onder de koopovereenkomst geplaatst. Het zogenaamde voorontwerp van het plan wordt momenteel uitgewerkt en zal na afstemming met de gemeente eind maart gereed zijn. Op grond daarvan wordt een definitief plan uitgewerkt dat eind mei gereed zou moeten zijn. Op basis van de ontwerpen worden ook de ruimtelijke procedures aangaande bestemmingsplan en omgevingsvergunning gestart.

Onderwijl start Laudy vanaf april met de zogenaamde pre-sale. Rond de zomer start de daadwerkelijke verkoop van woningen. Zoals het nu ingeschat wordt kan dan eind 2023 met de (voorbereiding van de) bouwwerkzaamheden worden gestart.

Samenwerking

Laudy Vastgoedontwikkeling is zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente Vaals. “Een fijne samenwerking, altijd open en transparant, als er iets was kon snel geschakeld worden, zowel vanuit de ambtelijke als de bestuurlijke kant. Nu zijn we twee jaar verder en hebben we iets bereikt en kunnen we doorpakken”, aldus directeur Raymond Veugelers. De prima samenwerking wordt beaamd door projectleider gemeente John Bertram en senior projectontwikkelaar Roger Drummen: “Bij de hobbels die we moesten nemen wisten we elkaar steeds weer te vinden. Nu gaan we de volgende fase in en zetten we de voortvarende samenwerking verder door!”

Foto: Juliette Verbeek en Raymond Veugelers ondertekenen koopcontract Von Clermontpark