Vaals ondertekent Woondeal Limburg

Namens de gemeente Vaals ondertekende op donderdag 9 maart 2023 wethouder Juliette Verbeek de Woondeal Limburg.

Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023

Ondertekenen woondealIn de Woondeal staat dat er in Limburg minimaal 26.550 woningen bij komen tot 2030, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop tot €355.000,-. In nauwe samenwerking gaan verschillende partijen aan de slag om deze Woondeal te realiseren.

Deze nieuwbouw ambities horen waargemaakt te worden binnen de bestaande wet- en regelgeving. Zo geldt er bijvoorbeeld voor het buitengebied in het Heuvelland een bouwbeperking, dat verandert niet. “Een gemeente bouwt niet zelf, maar wij maken ons sterk om ervoor te zorgen dat we in Vaals de juiste woningen in de juiste aantallen op de juiste plaats krijgen”, aldus wethouder Juliette Verbeek. Vaals heeft al een grote voorraad sociale huurwoningen (49%). Verbeek benadrukt: “Om meer balans te krijgen zullen we meer inzetten op het midden- en hoog segment, met de nadruk op midden. Daarbij vergeten we niet de starters en senioren, voor deze groepen zijn bijvoorbeeld al appartementen gepland in het project van de Essolocatie.”

Het is een uitdaging om met alle vraagstukken die er nu zijn de juiste balans te vinden in bebouwing en groen. Enerzijds zijn er woningen nodig en anderzijds is groen nodig tegen hittestress, voor verkoeling, om water vast te houden en om een prettige uitstraling van je leefomgeving te houden.

Voor Vaals betekent de woondeal dat er 190 nieuwbouwwoningen horen te komen tot 2030. Daar zet de gemeente zich binnen haar mogelijkheden dan ook vol voor in. De woondeal ondersteunt daarbij en versterkt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van al die verschillende partijen, binnen de overheid en daarbuiten.

In Weert zetten zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de woondeal. Daarnaast hebben de marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland een steunverklaring afgegeven, evenals de Woonbond.

Woondeal Limburg

Ondertekening woondeal door Juliette VerbeekIn Limburg zijn er drie woonregio’s te onderscheiden binnen de Woondeal, te weten Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Afgesproken is dat in Limburg minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden met een ambitie voor 20.000 extra. Het gaat hierbij om een productie van ongeveer 3.000 woningen per jaar. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% bedoeld voor middeninkomens. Voor sociale huur geldt dat gemeenten in de nieuwbouw een been moeten bijtrekken om op 30% te komen, als ze nu een lager aandeel hebben, terwijl gemeenten die al (ruim) boven het gemiddelde zitten meer moeten bouwen voor de middeninkomens.

De komende tijd worden de bouwplannen voor Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.

900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 in Nederland

De regionale woondeals zijn regionale uitwerkingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin staan de oorzaken van de wooncrisis en de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Het beleid is erop gericht om het woningtekort op te lossen door 900.000 goede nieuwe woningen te bouwen tot 2030, waarvan een groot deel betaalbaar. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken nauw samen om deze doelstellingen te bereiken.