Verhoging Inkomensnorm helpt mensen met een laag inkomen in Vaals

De gemeenteraad in Vaals heeft besloten om per 1 januari 2023 de inkomensnorm voor de bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen te verhogen van 100% naar 110%.

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2023

Het betreft tegemoetkoming schoolkosten, kosten peuterspeelzaal, premie aanvullende ziektekostenverzekering en maatschappelijke participatie. Ook de norm voor de Jeugdfondsen, dat zijn Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur, zijn verhoogd naar 110%. 

Wethouder Jean-Paul Kompier: ‘Met de verhoging van 100% naar 110% voor deze regelingen betekent dat een grotere groep mensen met een laag inkomen er gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld een bijdrage van € 100,- als tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende zorgverzekering of 75% van de gemaakte kosten voor de peuterspeelzaal voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.’

Wethouder Erika Jaegers: ‘We vinden het belangrijk dat inwoners in Vaals kunnen meedoen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. Bijvoorbeeld zwemmen, zang- of taalles, lid worden van een sportclub. De regeling biedt de mogelijkheid voor maximaal € 150,- als bijdrage in de kosten om deel te nemen aan een maatschappelijke activiteit of een cursus.’

In het boekje ‘Meedoen in Vaals met een laag inkomen’ staat de inkomensnorm van 100% nog vermeld. Bij de bovengenoemde regelingen is vanaf 1 januari 2023 de inkomensnorm 110%.

Meer informatie over Meedoen in Vaals met een laag inkomen