VSB Fonds geeft geld om de verbondenheid in de Vaalser gemeenschap te versterken

De wensen van de inwoners geven richting aan de plannen voor een mooie toekomst in Vaals.

Geplaatst op vrijdag 23 december 2022

Logo Vaals Verbind(t), Gemeente Vaals,  Krijtland Wonen en VBS FondsDe gemeente Vaals maakte enkele jaren geleden een statement door de toekomstvisie van de gemeente aan Vaalsenaren over te laten en vervolgens middelen ter beschikking te stellen voor de implementatie van het gedachtengoed van die visie. Diezelfde Vaalsenaren hebben onder de naam ‘Vaals Verbindt’ samen met de samenleving en de gemeente, activiteiten en projecten uitgevoerd. De toekomstvisie in Vaals wordt gezamenlijk gedragen door het bewonersinitiatief ‘Vaals Verbindt’, gemeente Vaals en woningcoöperatie Krijtland Wonen. Deze samenwerking is onlangs beloond met een tweejarige subsidie van het VSB Fonds voor het bewonersinitiatief ‘Vaals Verbindt’.

Subsidieaanvraag Programma SAMEN!

Met het ‘Programma SAMEN!’ van VSB Fonds worden bewonersinitiatieven ondersteund die gericht zijn op  het versterken van sociale verbinding in wijk, dorp en stad. Een functie die niet door de gemeente zelf of door een professionele instelling op die manier ingevuld zou kunnen worden. Het bewonersinitiatief ‘Vaals Verbindt’ heeft een subsidieaanvraag ingediend om een impuls te kunnen geven aan het versterken van de verbondenheid in de Vaalser gemeenschap. Het initiatief moet de creatieve en verbindende kracht van de Vaalser samenleving activeren en samen met de burgers van Vaals omzetten in daad- en doekracht. Met de subsidie kan extra uitvoeringskracht ingezet worden, kunnen plannen strakker uitgevoerd worden en wordt het netwerk steviger uitgebouwd.

‘Vaals Verbindt’ uniek voorbeeld

Uit de 44 inzendingen zijn 7 initiatieven geselecteerd waarvan ‘Vaals Verbindt’ als enige Limburgse deelnemer. Op maandag 28 november jl. reisden een afvaardiging van bewonersinitiatief ‘Vaals Verbindt’ en de gemeente Vaals naar de aftrapbijeenkomst in Utrecht. Tijdens de kennisuitwisseling bleek ‘Vaals Verbindt’ een uniek voorbeeld te zijn, dat laat zien hoe een kleine gemeenschap met de kracht van inwoners impact kan maken. Alf Schösser, verbindingsmakelaar gemeente Vaals: ‘De wensen van de inwoners geven richting aan de plannen voor een mooie toekomst in Vaals. Wij als gemeente faciliteren hierin en zijn er om het woon- en leefgenot van onze inwoners in de verschillende wijken in Vaals te versterken. Dat begint met vertrouwen hebben in de mensen en vertrouwen blijven geven aan de uitvoering van projecten en initiatieven van ‘Vaals Verbindt’.’

‘Vaals Verbindt’ beschikt over 60.000 euro in 2023 en 2024

In 2023 en in 2024 ontvangt ‘Vaals Verbindt’ 30.000 euro op jaarbasis van het VSBfonds. De gemeente Vaals zal eenzelfde bedrag bijdragen. Naast deze middelen stelt de gemeente Vaals ook ambtelijke uren ter beschikking voor dit project. Met deze samenwerkingsvorm beschikt ‘Vaals Verbindt’ en haar samenwerkingspartners, waaronder de gemeente en de woningcorporatie Krijtland Wonen, in 2023 en 2024 over een budget van 60.000 euro per jaar. In afstemming met de gemeente, Krijtland Wonen en het VSB Fonds wordt door ‘Vaals Verbindt’ het uitvoeringsplan uitgewerkt. Waar nodig wordt ook de gemeenteraad daarbij betrokken.