Uitbreiding openingstijden balie gemeentehuis

Vanaf 1 januari 2023 kunt u op dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur zonder afspraak binnenlopen.

Geplaatst op donderdag 22 december 2022

De balie gemeentehuis bestaat uit twee functies: de balie Burgerzaken en de receptie. De balie Burgerzaken verstrekt onder andere paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en regelt de formele aspecten rond verhuizingen. De balie Burgerzaken werkt mét en zonder afspraak. Van maandag tot en met donderdag werken wij met afspraakblokken. In samenspraak met u plannen wij een afspraak en geven we aan welke zaken u mee moet brengen. 

Mét afspraak betekent geen/nauwelijks wachttijd en garandeert dat u weet welke documenten u mee moet brengen. Wilt u geen afspraak maken? Dan is het mogelijk om op dinsdag van 09.00 tot 14.00 uur en de donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur zonder afspraak binnen te lopen.
 
De receptie zorgt onder andere voor ontvangst van bezoekers, verstrekt algemene informatie, geeft hondenpoepzakjes en PMD-zakken uit, neemt klachten en meldingen in ontvangst, is het afgiftepunt voor gevonden of verloren voorwerpen en is betaalpunt voor parkeerboetes.
 
De receptie is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. De receptie is vrij toegankelijk en een afspraak maken is dus niet nodig.