Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Mechelderbeekdal

Hevige regenval kan tot flinke wateroverlast leiden in het Mechelderbeekdal, een beekdal dat de dorpen Mechelen en Vijlen verbindt.

Geplaatst op woensdag 9 november 2022

Waterschap Limburg gaat die overlast samen met de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem aanpakken. Op 3 november tekenden de bestuurders van de drie partijen een intentieovereenkomst.

Voor het Mechelderbeekdal zijn structurele maatregelen nodig. Die kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Een aantal maatregelen wordt daarom met voorrang uitgevoerd. Zo heeft Gemeente Vaals de Vijlenstraat inmiddels aangepakt en de duiker onder de weg vergroot. Eind 2022 legt het waterschap hier nog een regenwaterbuffer aan. En in de Commandeurstraat, Hoofdstraat en Meester Beukenweg in Mechelen bekijkt het waterschap samen met gemeente Gulpen-Wittem en bewoners hoe zij hun woningen beter kunnen beschermen tegen wateroverlast.

Maatregelen die passen bij dit mooie gebied

Josette van Wersch van Waterschap Limburg: “We zoeken in het Mechelderbeekdal naar oplossingen die passen bij de landschappelijke kwaliteiten van dit mooie gebied. Daarom moeten we intensief samenwerken met de inwoners en alle betrokken organisaties. Dat heeft tijd nodig. Daarom is het goed dat we ook al op korte termijn maatregelen kunnen treffen, zoals in de Vijlenstraat.”

Piet Franssen van gemeente Gulpen Wittem: “Wij zijn blij met deze samenwerking. Samen kunnen wij meer bereiken voor onze inwoners. Binnenkort starten we al met het aanpassen van de verharding in de Commandeurstraat in Mechelen, die regelmatig hevige wateroverlast had. Door samen te werken met de gemeente Vaals en Waterschap Limburg hopen wij de wateroverlast te beperken.”

Juliette Verbeek van gemeente Vaals: “Vasthouden van water is een opgave van gemeenten en waterschap samen. Die opgave moeten we in samenhang oppakken voor het beste effect. We onderstrepen de samenwerking door de ondertekening van deze intentieverklaring.”

Meer informatie

Wil je de ontwikkelingen blijven volgen? Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl/mechelderbeek