Alleen met de juiste gegevens kan de gemeente haar werk goed doen

Gemeente Vaals zet zich in voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

Geplaatst op woensdag 9 november 2022

Om dat goed te kunnen doen moeten onze gegevens juist zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoeveel mensen er in een huis wonen. Ook willen wij dat voorzieningen (zorg, uitkeringen, toeslagen, etc.) bij de juiste inwoners terecht komen. Daar kunnen wij alleen voor zorgen als de gegevens in onze basisadministratie kloppen. Daarom starten wij binnenkort met het afleggen van huisbezoeken. Dat doen we -zo nodig- samen met een van onze samenwerkingspartners.

Werkelijke situatie onderzoeken

Tijdens ons bezoek stellen we vragen aan bewoners en onderzoeken we hoe de situatie precies in elkaar zit. De antwoorden leggen we naast de gegevens in onze administratie. Conclusie kan zijn dat de gegevens correct zijn. Het kan ook voorkomen dat iemand gebruik maakt van een voorziening terwijl hij of zij daar geen recht op heeft. Of dat iemand er wel recht op heeft, maar er geen gebruik van maakt. In beide gevallen proberen we ervoor te zorgen dat iemand de juiste begeleiding krijgt.