Vaals beëindigt deelname aan “Verantwoord op weg”

Op verzoek van de gemeenteraad vond er op 11 oktober jl. een herbezinning plaats op de deelname van Vaals aan het project “Verantwoord op Weg”’.

Geplaatst op donderdag 13 oktober 2022

Het project dus waarin de gemeente samenwerkte met Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten om verkeersoverlast in het Heuvelland tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst op 11 oktober bleek het merendeel van de aanwezige raadsleden geen heil te zien in de voorliggende uitvoeringsagenda van “Verantwoord op weg”.

Dit geldt in het bijzonder voor de inspanningen die gericht zijn op de gedragsverandering van weggebruikers. Ook hebben zowel inwoners als partners tussentijds signalen afgegeven dat er voornamelijk fysieke maatregelen nodig zijn om het Heuvelland te beschermen, de verkeersleefbaarheid te vergroten, overlast te reguleren en aantrekkelijk te blijven voor toeristen en recreanten.

Het voorgaande heeft als consequentie dat de gemeente Vaals haar deelname aan het project “Verantwoord op weg” beëindigt.